FAQs Complain Problems

गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको लागि गणक तथा सुपरीवेक्षकहरुको परीक्षणको समापन तथा नियुक्त्ति पत्र प्रदान कार्यक्रम ।

आर्थिक वर्ष: