FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घटना दर्ता ७९/८० 04/16/2023 - 11:35 PDF icon Ghatna-darta-_Social_Media-012.pdf
Village Profile ७४/७५ 06/06/2022 - 14:16 PDF icon profile final part 2.pdf
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नामावली ७९/८० 05/24/2022 - 14:30 PDF icon निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु.pdf
मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली, इच्छाकामना गाउँपालिका । ७९/८० 04/26/2022 - 12:16 PDF icon मनोनयनपत्र दर्ता
बार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन शिक्षा २०७७।०७८ ७७/७८ 02/28/2022 - 11:49 PDF icon शिक्षा प्रतिवेदन २०७७।०७८.pdf
सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण र प्र.अ.हरुको सम्पर्क नम्वर २०७८।०७९ ७९/८० 02/28/2022 - 11:28 PDF icon contact-no.of-ht.pdf
सुरक्षित आप्रवासन परियोजना प्रतिवेदन इच्छाकामना गाउँपालिका ७७/७८ 01/25/2022 - 15:38 PDF icon सुरक्षित आप्रवासन परियोजना इच्छाकामना गाउँपालिका.pdf
आय व्यय विवरण ७७/७८ 01/13/2022 - 14:37 PDF icon आन्तरीक आयको तुलनात्मक अभिलेख.pdf, PDF icon आय व्यय विवरण.pdf
विज्ञ सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । ७९/८० 12/27/2021 - 16:05 PDF icon विज्ञ सूची
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को करको दरहरु । ७९/८० 12/27/2021 - 15:06 PDF icon करको दररेट २०७८।०७९ final.pdf

Pages