FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी कार्य विवरण ७९/८० 12/17/2023 - 12:36 PDF icon कर्मचारी कार्य विवरण.pdf
इच्छाकामना गाँउपालिकाको नगर प्रहरी छनौट सम्वन्धी कार्यविधी,२०८०(पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ 11/20/2023 - 12:56 PDF icon इच्छाकामना गाँउपालिकाको नगर प्रहरी छनौट सम्वन्धी कार्यविधी,२०८०(पहिलो संशोधन), २०८०.pdf
अस्पताल संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/20/2023 - 12:56 PDF icon अस्पताल संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको नगर प्रहरी छनोट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/20/2023 - 12:53 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकाको नगर प्रहरी छनोट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
कृषक समूह गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 10/12/2023 - 10:14 PDF icon कृषक समूह गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८० (1).pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकामा करार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (पहिलो संशोधन) ८०/८१ 10/12/2023 - 10:12 PDF icon कार्यविधि,(पहिलो संशोधन) २०८०.pdf
फिस्लीङ तरकारि संकलन केन्द्र सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 17:43 PDF icon फिस्लीङ तरकारि संकलन केन्द्र सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
एक विद्यालय एक करेसाबारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 17:42 PDF icon एक विद्यालय एक करेसाबारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
वालिका बिकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५(पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 17:42 PDF icon वालिका बिकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५(पहिलो संशोधन), २०८०.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिका करारमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/८० 08/03/2023 - 12:26 PDF icon कार्य सम्पादन करार सम्झौता.pdf

Pages