FAQs Complain Problems

नयाँ श्रम स्वीकृतिको लागि

लाग्ने समय: 
कागजात सम्पूर्ण पुरा भएमा २ देखि ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
रोजगार संयोजक
सेवा दिने कार्यालय: 
इच्छाकामना गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

 

  •  पासपोर्ट
  • भिसा कपि
  • इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट
  • स्व-घोषणा पत्र 
  • आफ्नो वा परिवारको बैंक खाताको चेकको फोटोकपि
  • पासपोर्ट साइजको फोटो (१ प्रति) )
  • नागरिकताको फोटोकपि (१ प्रति )
  • इच्छाएको व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपि