FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि साना आयोजनाहरू कटानी पिसानी मिल सुधारीएको चुलो पानी ट्यांकी सहीतको जुठेल्नोका लागि दिइने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि साना आयोजनाहरू कटानी पिसानी

मिल सुधारीएको चुलो पानी ट्यांकी सहीतको जुठेल्नोका लागि दिइने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

Pages