FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!! प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/१०/१७

इच्छाकामना गाउँपालिका, पशु सेवा शाखा, कुरिनटार, चितवनको आ.व.२०७९/०८० को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सशर्त अनुदान तर्फको देहाय बमोजिमका कार्यक्रमहरु स्थानीय कृषकको मागलाई ध्यान दिइ स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ का आधारमा कार्यान

दस्तावेज: 

Pages