FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारीहरुको विवरण ७७/७८ 11/20/2020 - 00:00 PDF icon गा.पा. करार कर्मचारीहरु नाम र सम्पर्क नम्बर सहित.pdf
शाखा, एकाइहरु एवं जनशक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण ७७/७८ 10/13/2020 - 12:16 PDF icon कर्मचारीहरुको कार्यविवरण.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ ७६/७७ 10/01/2020 - 14:09 PDF icon राष्ट्रिय-परिचयपत्र-तथा-पञ्जीकरण-ऐन-२०७६.pdf
चितवन जिल्ला दर रेट २०७७/०७८ (निर्माण सामाग्री तथा कामदारहरुको जिल्ला दररेट) ७७/७८ 08/12/2020 - 15:45 PDF icon District Rate 077-078 Chitwan.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको बजेट २०७७।०७८ ७७/७८ 07/30/2020 - 18:32 PDF icon बजेट २०७७।७८ स्रोत सहित file (1).pdf, PDF icon बजेट २०७७।७८ स्रोत सहित file (2).pdf, PDF icon बजेट २०७७।७८ स्रोत सहित file (3).pdf, PDF icon बजेट २०७७।७८ स्रोत सहित file (4).pdf, PDF icon बजेट २०७७।७८ स्रोत सहित file (5).pdf, PDF icon बजेट २०७७।७८ स्रोत सहित file (6).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमावली २०७६ ७६/७७ 07/30/2020 - 13:28 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको करको दर रेट २०७७।०७८ ७७/७८ 07/28/2020 - 13:54 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७।७८.pdf
मालपोत कार्यालय चितवनमा आ.व. ०७७।०७८ को जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत प्रयोजनको लागि तोकिएको न्युनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका | ७७/७८ 07/27/2020 - 23:18 PDF icon मालपोत कार्यालय चितवनमा आ.व. ०७७।०७८ को जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत प्रयोजनको लागि तोकिएको न्युनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका |
पशुपन्छी विकास शाखा प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ ७६/७७ 06/29/2020 - 00:00 PDF icon pashupanchi sakha first 2076 077.pdf
मनसुन पूर्वतयारी २०७७ ७७/७८ 06/11/2020 - 00:00 PDF icon मनसुन पूर्वतयारी २०७७.pdf

Pages