FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शै.स.२०७६मा वन्द अथवा एक अर्को विद्यालयमा गाभिएका विद्यालयको विवरण । ७६/७७ 06/05/2020 - 14:55 PDF icon Merged school list
इच्छाकामना गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरुको नामावली ७६/७७ 05/26/2020 - 18:36 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरुको नामावली ।
बर्ष २०७६ कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन । ७६/७७ 05/04/2020 - 17:01 PDF icon बर्ष २०७६ कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाको संसोधित विनियोजन ऐन २०७६ ( इच्छाकामना गाउँपालिकाको छैटौ गाउँसभाबाट पारीत ) ७६/७७ 04/21/2020 - 16:39 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकाको संसोधित विनियोजन ऐन २०७६ ( इच्छाकामना गाउँपालिकाको छैटौ गाउँसभाबाट पारीत )
पर्यटकीय गन्तब्यहरुको लिस्ट सहित बनेको ब्रोसर | Tourist destinations brochure ७६/७७ 04/19/2020 - 15:34 PDF icon brochurepdf.pdf
प्रथम आवधिक योजना इच्छाकामना गाउँपालिका ७७/७८ 04/13/2020 - 00:00 PDF icon प्रथम आवधिक योजना_ (२०७७।०७८__-२०८१।०८२)_इच्छाकामना गाउँपालिका.pdf
टोल बिकास संस्थाको नाम विवरण तथा सम्पर्क नम्बर ७६/७७ 01/28/2020 - 16:39 PDF icon टोल बिकास संस्थाहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर .pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाका विभिन्न समितिहरु | ७६/७७ 01/27/2020 - 17:49 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकामा गठन भएका समितिहरु |
इच्छाकामना गाउँपालिकाको २०७६/०७७  को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत कार्यक्रम पुस्तिका | ७६/७७ 10/03/2019 - 09:56 PDF icon budget076077-compressed.pdf
चितवन जिल्ला दर रेट २०७६/०७७ ७६/७७ 09/09/2019 - 15:30 PDF icon District Rate 2076-77.pdf

Pages