FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:50 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf
तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:47 PDF icon तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:46 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/25/2020 - 22:59 PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि इ.गा.पा.pdf
तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/25/2020 - 00:00 PDF icon तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको संसोधित विनियोजन ऐन २०७६ ( इच्छाकामना गाउँपालिकाको छैटौ गाउँसभाबाट पारीत ) ७६/७७ 04/21/2020 - 16:43 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकाको संसोधित विनियोजन ऐन २०७६ ( इच्छाकामना गाउँपालिकाको छैटौ गाउँसभाबाट पारीत )
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ छैटौ गाउँ सभाबाट संसोधन गरिएको ७६/७७ 03/19/2020 - 23:55 PDF icon १. आर्थिक एेन २०७६ 2.pdf
इच्छाकामाना गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ७५/७६ 01/05/2020 - 00:00 PDF icon इच्छाकामाना गाउँपालिकाको सहकारी ऐन.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिका कर्मचारी आचारसंहिता २०७४ ७५/७६ 01/05/2020 - 00:00 PDF icon कर्मचारी आचारसंहिता २०७४.pdf
इच्छाकामना मेला महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/17/2019 - 18:34 PDF icon मेला महेात्सव कार्यविधि.pdf

Pages