FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७७/७८ 12/17/2021 - 10:59 PDF icon Nirdesika.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका 2077 ७७/७८ 05/25/2021 - 00:00 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका 2077.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/28/2021 - 15:02 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका 2077 ७७/७८ 04/28/2021 - 14:59 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका 2077.pdf
विपन्नको आँगनमा स्थानीय सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 02/24/2021 - 10:52 PDF icon Kitab3.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:52 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:50 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf
तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:47 PDF icon तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:46 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/25/2020 - 22:59 PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि इ.गा.पा.pdf

Pages