FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 06/26/2023 - 12:09 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिका जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/01/2023 - 10:02 PDF icon Document 56.pdf
स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/24/2023 - 12:55 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७९ ७९/८० 02/24/2023 - 12:52 PDF icon jesth nagrik nirdesika.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति ७९/८० 02/24/2023 - 11:49 PDF icon IChchhakamana-MUN-GESI-Strategy-final (1).pdf
वडा स्तरीय योजना मार्गदर्शन। ७९/८० 02/03/2023 - 14:00 PDF icon Document 48 (2).pdf
इच्छाकमाना गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र संचलान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/03/2023 - 11:28 PDF icon Document 82 (1).pdf
इच्छाकामना गाउँपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 01/26/2023 - 12:10 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९
इच्छाकामना गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७९ ७९/८० 01/26/2023 - 12:07 PDF icon Document 81.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 01/26/2023 - 12:03 PDF icon Document 80.pdf

Pages