FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
इच्छाकामना गाउँपालिकाको घर नक्शा अभिलेखीकरण कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 01/26/2023 - 11:59 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकाको घर नक्शा अभिलेखीकरण कार्यविधि,२०७९
कृषि एम्बुलेन्स सेवा संचलान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 12/28/2022 - 12:53 PDF icon Document 26 (1).pdf
बालिका बिकास सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 03/24/2022 - 10:54 PDF icon बालिका बिकास सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 01/19/2022 - 20:59 PDF icon एम्बुलेन्स निर्देशिका इच्छाकामाना.pdf
गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७७/७८ 12/17/2021 - 10:59 PDF icon Nirdesika.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका 2077 ७७/७८ 05/25/2021 - 00:00 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका 2077.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/28/2021 - 15:02 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका 2077 ७७/७८ 04/28/2021 - 14:59 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका 2077.pdf
विपन्नको आँगनमा स्थानीय सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 02/24/2021 - 10:52 PDF icon Kitab3.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/31/2021 - 15:52 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages